Categories
MPZP 0315

Nie dla wycinki lasu i budowy budynków w lesie nadmorskim w Brzeźnie!

8 lutego 2021 r. w ramach zorganizowanej przez sieć Zielona Fala ogólnopolskiej akcji przeciwko wycinkom drzew w miastach, trójmiejska sekcja Zielonej Fali zorganizowała akcję informacyjną dotyczącą zagrożenia jakie niesie przygotowywany obecnie przez Biuro Rozwoju Gdańska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II”. W ramach akcji do części drzew, które miałyby zostać ścięte przytwierdzono nekrologi, a w sąsiednich ruchliwych punktach – tablice informacyjne dla mieszkańców informujące o zagrożeniu dla tego cennego przyrodniczo miejsca.  

Oprotestowywany plan został opracowany zgodnie z interesem dewelopera, który chciałby część lasu zabudować kilkunastometrowymi budynkami. Sprzeciwiamy się więc planom przekwalifikowania terenów leśnych w pasie nadmorskim na działki inwestycyjne, na których zbudowane miałyby być wielopiętrowe budynki. Wiązałoby się to z wycinką kilkuset drzew! Towarzyszyłoby temu zagrożenie dla ujęć wody pitnej Zaspa i Czarny Dwór.

Żądamy:

– uznania terenu 001 w przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 0315 „Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II” za obszar leśny 

– niedopuszczenia do wprowadzenia tam jakiejkolwiek stałej zabudowy oraz dróg dojazdowych dla samochodów. 

– objęcia ochroną lasów i łąk pomiędzy deptakiem do mola a ul. Hallera na terenach 001, 002 i 003

– objęcia konsekwentną ochroną strefy wokół ujęć wody Zaspa i Czarny Dwór, szczególnie w newralgicznym miejscu, gdzie znajduje się dział wodny pomiędzy wodą słoną a słodką.

– respektowania ustaleń z ekspertyzy dotyczącej zasad ochrony ujęć wodnych opracowanej przez Państwowy Instytut Geologii w 2008 r.

 W okresie walki z globalnymi zmianami klimatycznymi i problemem malejących zasobów wody, rozwiązania które proponują władze miasta w planie zagospodarowania przestrzennego służące realizacji interesu dewelopera kosztem mieszkańców i przyrody są skandaliczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *