Categories
MPZP 0315

Chcemy konsultacji społecznych i zbieramy podpisy pod wnioskiem

Uważamy, że należy przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego 0315dopuszczającego zabudowę kolejnej części pasa nadmorskiego. Nie zgadamy się na wycinkę lasu, obawiamy się, że dopuszczone inwestycje mogą również zaszkodzić ujęciom wody i nieodwracalnie zmienią charakter tego dotąd spokojnego, pięknego miejsca rekreacji dla Gdańszczanek i Gdańszczan.

Zaczynamy więc akcję zbierania podpisów pod wnioskiem do Prezydenta Gdańska w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Ilu podpisów potrzebujemy?

Co najmniej 5000, ale będziemy chcieli mieć bezpieczną nadwyżkę.

Kto może się pod wnioskiem podpisać?

Każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci i młodzież.

Jakie dane trzeba podać na wniosku? 

Imię, nazwisko, adres, oraz trzeba złożyć własnoręczny podpis.

Jeśli chcecie podpisać wniosek:

Zapraszamy na Pas Nadmorski w weekendy w ciągu dnia będziemy mieli swój stolik na deptaku (ul. Jantarowa) w okolicach mola w Brzeźnie.

Listy podpisów pod wnioskiem będziemy też sukcesywnie wykładać w kolejnych punktach na terenie miasta.

Pamiętajcie, żeby podpisywać się czytelnie – niewyraźny podpis może zostać odrzucony.

Jeśli chcecie zbierać podpisy:

Skontaktuj się z nami, jeśli mógłbyś i chciałbyś w weekend pozbierać podpisy w Pasie Nadmorskim (napisz lub zadzwoń tel 883 257 874). Zimą dobrze jest się często zmieniać.

Możesz samemu wydrukować listę podpisów, podpisać się na niej a przy okazji poprosić o podpis domowników, sąsiadów, znajomych i nieznajomych a potem dostarczyć ją do punktu lub skontaktować się z nami telefonicznie (tel 883 257 874) w celu umówienia odbioru listy.

Podczas zbierania pamiętaj o obostrzeniach związanych z pandemią – noś maseczkę, zachowaj dystans i dezynfekuj długopis.

Poszukujemy również punktów, do których można byłoby dostarczać listy – to bardzo ważne!

Punkty zbierania list z podpisami:

  1. Pizzeria Numero Uno – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1-3 – Wrzeszcz
  2. LED = bistro przy plaży, Hallera, Brzeźno

Pliki do pobrania:

Polityka prywatności

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *