Categories
Bez kategorii MPZP 0315

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu przekazania ich władzom miasta Gdańska na listach osób popierających nasz wniosek o konsultacje społeczne. Nie przetwarzamy twoich danych osobowych i nie używamy ich do działań reklamowych, telemarketingu, itp. 

Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy twoje dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie władzom miasta Gdańsk w celu rozpatrzenia naszego wniosku o konsultacje społeczne.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać, dopóki lista podpisów nie zostanie potwierdzona pozytywnie przez władze miasta Gdańska.

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za twoje dane? 
Podmiotem odpowiedzialnym za twoje dane jest osoba reprezentująca wnioskodawców – Michał Błaut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *